Kosten en contact

Je kan Spektakel uitproberen, 3 avonden voor een tientje.

Als je daarna besluit door te gaan:
Het eenmalig inschrijfgeld is E 25,-
Per maand is E 25,-
Per halfjaar (5 maanden) E 115,-
Per jaar (10 maanden) E 215,-
Over te maken naar NL95 RABO 0301791147 t.n.v. Stichting Popkoor Brabant, Tilburg

Koorleden worden geacht zelf hun betalingen bij te houden, er worden geen facturen gestuurd.
Voor alle vragen kan je mailen naar contact@popkoorspektakel.nl
of kijk op de facebookpagina,
of bel 06 – 2399 4736. ∞